E50

– nejpevnější a nejuniverzálnější typ
– domácí i profesionální využití

Doporučujeme pro

– zpevňování svahů, budování parkovišť, zatravněných střech, heliportů, kolejišť.