MP38

Použití ke zpevnění zejména vodorovných ploch s lehčím zatěžováním:

např. cesty na golfových hřištích.